- först med nyheter om medicin

BEACOPP påverkar manliga lymfompatienters förmåga att sätta barn till världen

EHA: Förmågan att få barn påverkas negativt hos män som har behandlats för klassiskt Hodgkins lymfom med kemoterapiregimet 6–8 BEACOPP. Detta visar en nordisk registerstudie som drar slutsatsen att det skulle vara till fördel att ge dessa män råd om risken för infertilitet.

DA-EPOCH-R ger färre transfusioner och sjukhusvårdsdagar vid Burkitt lymfom

EHA: Patienter med högrisk Burkitt lymfom (BL) som behandlats med DA-EPOCH-R kemoterapiregim har jämförbar överlevnad men färre infektionskomplikationer, transfusioner och sjukhusvårdsdagar än patienter som behandlats med R-CODOX-M/R-kemoterapiregimen IVAC.

  • 1
  • 2

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn