- först med nyheter om medicin

Ny rapport: Kortare väntan på cancerbehandling – i några regioner

Väntetiderna från misstanke om cancer till start av behandling är långa inom svensk vård, och skillnader mellan regionerna är stora. En ny rapport från Regionala cancercentrum visar på en rad förbättringar. Men inte bara, och framför allt inte överallt. 

Ukrainska cancerläkare: Stoppa allt forskningssamarbete med Ryssland

Flera onkologiska och hematologiska centra har bombats i Ukraina och läkare tvingas behandla sina patienter i källare och härbärgen med hjälp av de få behandlingsmöjligheter som finns kvar. All form av onkologiskt samarbete med Ryssland och Vitryssland bör omedelbart stoppas.

Ny optimism inom svensk strålbehandling

Under många år tappade svensk strålbehandling tempo, och gick från att vara världsledande till att bli ordinär. Men ny teknik och mer forskning gör att det nu finns hopp om att utvecklingen ska ta fart.

Bättre med en avancerad forskningsstudie än tre mediokra

Antalet kliniska läkemedelsprövningar minskar i Sverige. Att vi är för få i landet är en förklaring, en annan att vi inte har renodlat vad vi är bäst på. Men även byråkratin sätter käppar i hjulen.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn