Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Personuppgiftspolicy för Medicinske Tidsskrifter

Här kan du läsa hur Medicinske Tidsskrifter ApS behandlar dina personuppgifter. Vår integritetspolicy gäller onkologisktidskrift.se och samtliga tillhörande medier: medicinsktidsskrift.dk, onkologisktidsskrift.dk, haematologisktidsskrift.dk, mstidsskrift.dk, diagnostisktidsskrift.dk, neurologisktidsskrift.dk, sundhedspolitisktidsskrift.dk och propatienter.dk.

Policyn omfattar också andra tjänster som tillhandahålls av Medicinske Tidsskrifter Aps.

Personuppgifter

Personuppgifter som har lämnats till oss gäller alla ovan nämnda domäner inklusive Medicinske Tidsskrifters övriga tjänster.

När du skapar en användarprofil på Medicinske Tidsskrifters webbplats sparar vi din kontaktinformation avseende för- och efternamn, e-postadress och yrkestitel.

Vi använder informationen för att säkerställa att vi följer gällande regler för marknadsföring av läkemedel.

Om du skapar en användarprofil i ett av Medicinske Tidsskrifters medier tilldelar systemet dig ett internt användar-id. Detta användar-id lagras i en databas som delas av alla Medicinske Tidsskrifters domäner.

Vi kan även få tillgång till personuppgifter som har lämnats i samband med registrering för konferenser, möten eller andra evenemang i vår regi. Uppgifterna kan användas för riktad marknadsföring av konferenser, möten, boksläpp eller andra initiativ i vår regi.

IP-adress

Med hjälp av din IP-adress kan vi administrera Medicinske Tidsskrifters webbsidor och diagnostisera problem på våra servrar. IP-adressen ger också information om våra användarnas geografiska hemvist så att vi kan utforma erbjudanden till företagskunder.

 

Statistik och cookies

Medicinske Tidsskrifter använder tjänsterna Joomla och Google Analytics för att få fram besöksstatistik på våra webbsidor. Dessa tjänster lagrar en, eller flera, cookies i din webbläsare för att samla information om vilka sidor du besöker och hur länge du stannar kvar på dem. Det finns ingen personlig information i dessa cookies.

Läs om cookiepolicyn för Medicinske Tidsskrifter här:

Annonser

Annonser på Medicinske Tidsskrifters webbsidor och i tjänster levereras av den externa leverantören Google Admanager.

 

Kommentarer

När du kommentarer något på våra sidor lagras endast namn och e-postadress.

Inbyggt innehåll från andra webbsidor

På Medicinske Tidsskrifters webbsidor finns det ibland inbyggt innehåll från externa webbplatser som till exempel filmer, bilder och artiklar. Inbyggt innehåll från externa webbplatser fungerar på samma sätt som om du besökte webbplatsen som innehållet kommer från. Dessa webbplatser kan använda cookies, samla in uppgifter om dig och tillhandahålla spårning till tredje part.

Medicinske Tidsskrifters webbsidor kan också använda teckensnittsfiler (fonter) från externa leverantörer. Dessa använder inte cookies men de kan samla in teknisk information om din webbläsare i syfte att övervaka att affärsvillkor följs. Informationen som inhämtas innehåller inte användarens IP-adress eller personuppgifter.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kan däremot lämna ut information till annonsörer och samarbetspartners av allmän och statistisk karaktär. Till exempel i syfte att visa hur Medicinske Tidsskrifters webbsidor och tjänster används.

Lagring av personuppgifter

Medicinske Tidsskrifter sparar personuppgifter så länge det behövs för ovan nämnda ändamål.

I samband med leverans av produkter och tjänster från Medicinske Tidsskrifter sparar vi dina personuppgifter i upp till sex år efter att kundrelationen är avslutad. Detta enligt dansk bokföringslag. Lagringstiden kan bli längre om det finns särskilda skäl för det.

Informationen i din användarprofil på Medicinske Tidsskrifters webbplats lagras till dess att vi får en begäran om att ta bort den.

Om vi ​​inte har ett aktivt kundförhållande, men du har samtyckt till att få marknadsföringskommunikation, behåller vi dina personuppgifter tills dess att du drar tillbaka samtycket. Detta förutsätter att vi i övrigt inte är tvingade att spara uppgifterna, till exempel för att leva upp till juridiska skyldigheter.

I regel raderas personuppgifter om oregistrerade kunder efter ett år, såvida det inte finns särskilda skäl för att lagra informationen under en längre tid.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, ändra eller radera dina personuppgifter.

Du har också rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och få behandlingen av dem begränsade.

Om behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Din återkallelse påverkar inte en eventuell juridisk bedömning av hur behandlingen skett innan du återkallade ditt samtycke.

Du har ovillkorlig rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring, inklusive riktad marknadsföring.

Du har rätt att ta del av de vilka personuppgifter du själv har uppgett i ett strukturerat, vanligen förekommande och maskinläsbart format.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet som till exempel danska Datatilsynet.

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att mejla:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Kom ihåg att uppge vilket media ditt ärende gäller.

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Därför har du inte rätt till dataöverflyttning i varje enskilt fall. Det beror på vilka omständigheter som råder när ditt ärende behandlas.

I händelse av väsentliga ändringar av denna personuppgiftspolicy meddelas du via denna webbplats och, om möjligt, via e-post. Aktuell versionen av personuppgiftspolicyn finns på Medicinske Tidsskrifters hemsida.

Dataansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

 

Medicinske Tidsskrifter
CVR-nummer: 37 21 28 22
Ordrupvej 141
2920 Charlottenlund

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson