Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Variationer i tarmmikrobiomet kan förutsäga risken för tarmcancer

Nya forskningsresultat visar att betydande variationer har hittats i tarmfloran hos personer som får lesioner i tarmen och senare utvecklar tarmcancer.

De senaste årens forskning visar att bakteriernas sammansättning i tarmen kan bidra till att förutsäga och förklara utvecklingen av en rad sjukdomar. På den europeiska konferensen för gastroenterologer UEG Week, som hölls i Köpenhamn 14-17 oktober visade nya forskningsresultat att detta samband även gäller tarmcancer.

Som en del av det holländska projektet Dutch Microbiome Project har en omfattande prospektiv studie genomförts med över 8 000 patienter, där man genom att koppla data från det holländska mikrobiomeprojektet och den holländska patologidatabasen tillgång till viktig kunskap om sambandet mellan resultat från fekala prover (tarmmikrobiomet) såväl som tarmbiopsier under de senaste fem decennierna.

Detta gav forskarna möjlighet att jämföra sammansättningen av tarmmikrobiomet med detaljerad histologisk kunskap om huruvida patienter hade utvecklat tarmcancer eller lesioner i tarmen som en prekursor till tarmcancer. Gruppen patienter med cancer eller pre-cancer jämfördes sedan med en grupp patienter med normala koloskopiresultat och bakgrundspopulationen som kontrollgrupp.

Resultaten visade att de personer som hade utvecklat lesioner i tarmen hade mindre mångfald i sin tarmmikrobiom jämfört med de som inte utvecklade lesioner. Samtidigt skiljde sig mikrobiomets sammansättning och funktion beroende på om lesioner hade hittats hos patienter. Det var särskilt bakterietyperna Lachnospiraceae, Roseburia och Eubacterium som hade ett samband med utvecklingen av tarmskadorna.

Kan förebygga tjocktarmscancer

Tarmcancer utvecklas vanligtvis på basis av tidiga lesioner i tarmen – inklusive polyper och adenom. Därför blir det viktigt att hitta en effektiv strategi för att kunna ta bort dessa lesioner, eftersom det kommer att kunna förebygga tarmcancer. De befintliga icke-invasiva metoderna för att upptäcka lesioner – till exempel immunkemiska tester av fekala prover – ger dock en hög andel falskt positiva testresultat, vilket gör att många onödiga koloskopier görs idag.

– Sambandet mellan tarmmikrobiomet och de tidiga lesionerna i tarmen som tecken på cancer är inte väl studerade. Det betyder att vi inte vet om tarmbakterierna kan förutsäga en tarmcancerdiagnos. Men våra resultat tyder i alla fall på att mikrobiomet kan bli ett värdefullt verktyg för att förbättra de befintliga testerna och därmed våra metoder för att tidigt kunna upptäcka lesioner i tarm och tarmcancer, säger Ranko Gacesa, som är försteförfattare till studien och arbetar till vardags på University Medical Center Groningen i Nederländerna.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson