Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Diabetesdiagnos ökar risken för tjocktarmscancer hos en utsatt patientgrupp

Diabetes är förknippat med en ökad risk för tjocktarmscancer (CRC) hos afroamerikaner med låg socioekonomisk status. Det visar en ny kohortstudie.

Syftet med studien var att fastställa om diabetes var relaterad till CRC-risken i en kohort som representerade understuderade populationer. Bland de 54 597 deltagarna var medelåldern vid inkluderingen 51 år och 64 procent var kvinnor. Två av tre var afroamerikaner och drygt 50 procent hade en inkomst på mindre än 15 000 USD per år (ca 160 000 SEK). Forskarna använde data från den blivande Southern Community Cohort Study i USA.

Studien rekryterade deltagare under perioden 2002-2009 och tre uppföljningsstudier har sedan dess genomförts under 2018. Data analyserades från januari till september 2023. 289 av de 25 992 deltagarna med diabetes hade CRC, jämfört med 197 av 28 605 deltagare utan diabetes. Utifrån detta drar forskarna bakom studien slutsatsen att diabetes är associerat med ökad CRC-risk (HR=1,47; 95 % CI 1,21-1,79) i den undersökta populationen.

En starkare koppling observerades bland deltagare utan koloskopiscreening (HR=2,07; 95% CI 1,16-3,67) och med rökhistorik (HR=1,62; 95% CI 1,14-2,31), potentiellt på grund av skillnader i cancerscreening.

Större samband observerades också för deltagare som hade fått sin diabetesdiagnos inom de senaste fem åren jämfört med deltagare som hade fått diagnosen för fem till tio år sedan (HR=2,55; 95 % KI 1,77-3,67). Det kan möjligen bero på nyligen genomförd screening, påpekar forskarna bakom studien.

Sammanfattningsvis drar studien slutsatsen att diabetes i den undersökta populationen var kopplad med förhöjd CRC-risk, vilket tyder på att diabetesförebyggande och kontroll kan minska CRC-skillnaderna. Att sambandet försvagades för dem som gjort koloskopier understryker, enligt forskarna, hur negativa konsekvenser av diabetesrelaterad metabol dysreglering kan påverkas av förebyggande screening.

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson