Skip to main content

- först med nyheter om medicin

– Det är en mycket viktig studie som förmodligen kommer att påverka den kliniska praxis i Danmark, säger Tove Tvedskov.

Läkare på SABCS: Axillutrymning bör inte längre erbjudas till patienter med spridning till 1-2 lymfkörtlar

SABCS: Det verkar vara mer skadligt än gagnligt att avlägsna lymfkörtlarna hos patienter med 1-2 makrometastaser i portvaktskörteln, bekräftar ny forskning med svensk deltagande. Därför bör axillutrymning inte längre vara standardbehandling varken efter bröstbevarande operation eller mastektomi.

Det var det enighet om bland läkarna på SABCS, efter att resultaten av den stora internationella studien, SENOMAC, presenterades (abstract #GS02-06), berättar en av de danska författarna till studien.

Studien visar att patienter med 1-2 makrometastaser i portvaktskörtel, som inte får avlägsnat alla lymfkörtlarna under armen, överlever lika länge utan återfall (recurrence free survival) som patienter som får lymfkörtlarna avlägsnade.

– Det är en mycket viktig studie som förmodligen kommer att påverka den kliniska praxis i Danmark, säger Tove Tvedskov, som är andra författare till SENOMAC och klinisk lektor och överläkare vid Bröstkirurgiska avdelningen, Gentofte sjukhus, Danmark.

Möjligheten att välja axillutrymning bör diskuteras

För några år sedan fick alla bröstcancerpatienter avlägsnat alla lymfkörtlar under armen om det fanns makrometastaser i portvaktskörteln, oavsett hur stor spridningen var.

Men axillutrymningen medförde komplikationer inklusive lymfödem.

Så när forskning visade tecken på att patienter med spridning till 1-2 portvaktskörtlar klarade sig lika bra och hade betydligt färre komplikationer utan axillutrymning, fick danska patienter möjligheten att själva välja om de ville ha lymfkörtlarna avlägsnade, eller om de skulle nöja sig med strålning av axillen.

Resultaten av SENOMAC kan leda till att möjligheten att välja att få lymfkörtlarna avlägsnade avskaffas, förutspår Tove Tvedskov:

– Det finns ingen anledning till onödig kirurgi som orsakar komplikationer. Så SENOMAC bör leda till en diskussion om vi ska ändra den danska praxis, säger hon.

Svenska patienter deltog i SENOMAC

SENOMAC startades av svenska forskare 2015 för att få bättre kunskap om effekten av axillutrymning för patienter med 1-2 makrometastaser i portvaktskörteln.

Totalt 2 766 patienter har inkluderats i studien, som pågick till 2021.

De 2 766 patienterna, som alla fick strålbehandling, randomiserades:

  • En grupp fick strålbehandling av lymfkörtlarna.
  • Övriga fick standardbehandlingen, det vill säga, de fick alla lymfkörtlarna under armen avlägsnade.

Patienter har inte fler återfall utan axillutrymning

Resultatet av SENOMAC visar att patienterna i de två grupperna överlever lika länge utan återfall (recurrence free survival): Efter 47 månaders uppföljning är det 8 procent med återfall efter axillutrymning och 7 procent efter utvidgad strålbehandling.

Studien ger som den första solid evidens för att axillutrymning är överflödig vid 1-2 makrometastaser i portvaktskörteln, både när det gäller patienter som har genomgått bröstbevarande operation eller mastektomi.

– I tidigare studier har det inte varit många patienter med som har genomgått mastektomi. Därför har vi varit osäkra på om datan har varit tillräcklig, förklarar Tove Tvedskov om bakgrunden till SENOMAC.

36 procent av patienterna inkluderade i SENOMAC har genomgått mastektomi, vilket är många fler än i tidigare studier.

– När patienterna klarar sig lika bra och har betydligt färre komplikationer utan axillutrymning, kan vi lika gärna helt utesluta det, konkluderar Tove Tvedskov baserat på studien, som förutom svenska patienter också inkluderar danska, tyska, italienska och grekiska.

SABCS

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson