- först med nyheter om medicin

Regionala Cancercentrum: Cancerförebyggandet bör förbättras

Om vi vill att antalet cancerdödsfall ska minska måste det sjukdomsförebyggande arbetet förbättras. Det menar Ellen Brynskog, utvecklingsledare på Regionala cancercentrum Väst och ordförande i centrets nationella arbetsgrupp för cancerprevention.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn