- först med nyheter om medicin

Ny precisionsmedicin för lungcancer tillgänglig i Sverige

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att subventionera RET-hämmaren Gavreto (pralsetinib) för behandling av patienter med spridd icke-småcellig lungcancer som orsakats av en förändring i en gen som kallas RET.

Detta är den första och enda godkända målstyrda behandlingen i första linjen för patienter med denna typ av lungcancer. 

Gavreto har granskats av EMA (European Medicines Agency) och fick godkännande i EU den 18 november 2021. Godkännandet grundas på de positiva resultaten från den pågående ARROW-studien.

Studien visade att Gavreto minskar tumörstorleken hos patienter med spridd RET-fusionspositiv icke-småcellig lungcancer som inte hade behandlats tidigare, såväl som hos de som tidigare behandlats med cellgifter. Hos tidigare obehandlade patienter svarade cirka 72 procent (54 av 75) helt eller delvis på behandling med Gavreto. Hos patienter som fick Gavreto efter att ha behandlats med platinabaserad kemoterapi svarade cirka 59 procent (80 av 136) helt eller delvis på behandling med Gavreto.

RET-fusionspositiv lungcancer står för cirka 1-2 procent av all icke-småcellig lungcancer, och i den indikationsgrundande ARROW- studien jämfördes Gavreto inte med någon annan behandling eller placebo.

En randomiserad fas 3-studie vid namn AcceleRET-Lung där Gavreto jämförs mot platinabaserad kemoterapi pågår bland annat på Karolinska universitetssjukhuset i Sverige.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn