- först med nyheter om medicin

FDA godkänner nytt verktyg för diagnos av flera olika cancerformer

FoundationOne CDx har av den amerikanska läkemedelsmyndigheden FDA godkänts som ett diagnostiskt stödverktyg vid behandling med Rozlytrek (entrectinib) mot ROS1-fusionspositiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC), samt mot NTRK-fusionspositiv solid cancer.

IASLC: Åtgärder måste vidtas mot luftföroreningar

I samband med Earth Day den 22 april har föreningen International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) kommit med ett uttalande där de kraftigt uppmanar till åtgärder mot luftföroreningar. 

Ny precisionsmedicin för lungcancer tillgänglig i Sverige

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att subventionera RET-hämmaren Gavreto (pralsetinib) för behandling av patienter med spridd icke-småcellig lungcancer som orsakats av en förändring i en gen som kallas RET.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn