- först med nyheter om medicin

Svensk data bekräftar OS-fördelen av venetoclax hos äldre AML-patienter

I Sverige har behandling av äldre patienter med akut myeloid leukemi (AML) med intensiv kemoterapi i åratal haft god effekt. Effekten av intensiv kemoterapi går dock inte upp mot den effekt som kan uppnås med kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoclax) och azacitidin.

Det visar nya svenska registerdata, som Gunnar Juliusson, professor vid Skånes universitetssjukhus presenterade under sin presentation på det nordiska AML-webinariet som hölls i Hæmatologisk Tidsskrifts regi den 9 november i år.

Siffror från de nationella svenska registren insamlade under perioden 2015 till 2021 visar att äldre AML-patienter mellan 70 och 79 år med prestationsstatus 0-1 lever betydligt längre om de behandlas med intensiv kemoterapi snarare än ett hypometylerande medel. Men om dessa data jämförs med data från fas III-studien VIALE-A , som undersökte venetoclax plus azacitidin hos äldre (+75 år) AML-patienter, är det tydligt att det finns ännu mer att vinna när det gäller total överlevnad (OS) genom att använda den nya kombinationsbehandlingen.

- Om vi jämför data från VIALE-A med svenska registerdata, så visar det sig att kombinationen med venetoclax plus azacitidin i VIALE-A har bättre effekt på överlevnaden efter två år än intensiv kemoterapi hos äldre AML-patienter i god form, sade Gunnar Juliusson under presentationen.

I VIALE-A randomiserades patienterna till venetoclax plus azacitidin eller azacitidin plus placebo. Efter en medianuppföljningsperiod på 20,5 månader var median OS i venetoclax-grenen 14,7 månader, medan den var 9,6 månader i kontrollgrenen (HR=0,66; 95 % CI: 0,52-0,86; P<0,001).

Begränsad erfarenhet av venetoclax

Förra året godkände de europeiska läkemedelsmyndigheterna EMA venetoclax i kombination med ett hypometylerande medel (azacytidin/decitabin) för patienter med nydiagnostiserad AML som inte är kandidater för intensiv kemoterapi. I Sverige ingår venetoclax i behandlingsalgoritmen sedan november 2021 och erfarenheten av behandlingen är därför begränsad.

Venetoclax plus azacitidin är förknippat med fler biverkningar än enbart azacitidin och det kommer därför att finnas äldre och särskilt svaga AML-patienter som inte är kandidater för behandlingen. I Sverige har man dock goda erfarenheter av att behandla äldre AML-patienter med intensiv kemoterapi, vilket kan vara en indikator på att patientgruppen också kommer att tolerera den nya kombinationsbehandlingen.

- I dagsläget kan siffrorna i de nationella registren inte säga så mycket användbart om effekten av den nya kombinationsbehandlingen hos äldre AML-patienter. Vi börjar registrera data om venetoclax plus azacitidin från 2023, så jag måste återkomma nästa år med en uppdatering om de befolkningsbaserade resultaten, sade Gunnar Juliusson.

Äldre tål intensiv kemoterapi

Svenska registerdata visar att 35 procent av svenska AML-patienter i åldersgruppen 75-79 år behandlades med intensiv kemoterapi under perioden 2015 till 2021. Det är övervägande de novo AML-patienter som har fått intensiv kemoterapi, medan patienter med sekundär eller MDS-relaterad AML i de flesta fall behandlades med hypometylerande medel eller fick palliativ behandling.

- Siffror för de tidiga dödstalen visar att mindre än 20 procent av äldre AML-patienter över 75 dog inom de första fyra till åtta veckorna efter att behandlingen påbörjats. Siffrorna var lägre för de patienter som fick hypometylerande medel, medan de var markant högre för de patienter som valts ut för palliativ behandling. Siffrorna visar att vi inte dödar patienterna genom att ge dem intensiv behandling, men det är viktigt att vi väljer ut rätt patienter, sade Gunnar Juliusson.

Han sa vidare:

- Det är ytterst sällan vi ser äldre AML-patienter behandlade med hypometylerande medel som lever mer än två till tre år efter att behandlingen påbörjats. Å andra sidan ser vi i vissa fall patienter som blir långtidsöverlevande – och synbarligen botade – med intensiv kemoterapi.

I övriga Norden har intensiv kemoterapi inte använts på äldre AML-patienter i samma utsträckning som det har gjorts i Sverige. I Danmark är inställningen att behandlingen är för riskabel för många äldre patienter.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson