- först med nyheter om medicin

Keytruda som första linjens behandling har en långvarig effekt

Keytruda (pembrolizumab) med eller utan kemoterapi som första linjens behandling har en långvarig positiv effekt på överlevnaden vid recidiverande/metastaserande huvud- och halsskivepitelkarcinom jämfört med Erbitux (cetuximab) kombinerat med kemoterapi. 

Detta visar långtidsdata från KEYNOTE-048-studien, som också konkluderar att patienterna svarade bra på fortsatt behandling efter första linjens behandling baserat på Keytruda. 

I studien, publicerad i Journal of Clinical Oncology, randomiserades patienter (1:1:1) till att få antingen enbart Keytruda, Keytruda kombinerat med kemoterapi eller Erbitux kombinerat med kemoterapi. Medianuppföljningen i post hoc-analysen av långtidseffekt och progressionsfri överlevnad på andra linjens behandling (PFS2) var 45 månader (882 patienter). 

Resultaten visade att den totala överlevnaden förbättrades med Keytruda utan kemoterapi hos patienter med PD-L1 CPS ≥ 20 (hazard ratio (HR]): 0,61) och CPS ≥ 1 (HR: 0,74), medan den var non-inferior i den totala populationen (HR: 0,81). Den totala överlevnaden förbättrades också med Keytruda plus kemoterapi hos patienter med PD-L1 CPS ≥ 20 (HR: 0,62), CPS ≥ 1 (HR: 0,64) och samlat för hela populationen (HR: 0,71). 

Den objektiva svarsfrekvensen på andra linjens behandling med Keytruda var 27,3 procent (tre av 11). 

PFS2 förbättrades med Keytruda som monoterapi hos patienter med PD-L1 CPS ≥ 20 (HR: 0,64) och patienter med CPS ≥ 1 (HR: 0,79). För Keytruda plus kemoterapi sågs förbättring av PFS2 hos både patienter med PD-L1 CPS ≥ 20 (HR: 0,64), CPS ≥ 1 (HR: 0,66) och i den totala populationen (HR: 0,73). PFS2 var snarlik efter Keytruda som monoterapi och längre efter Keytruda plus kemoterapi när den var taxan-baserad. Däremot var PFS2 kortare efter Keytruda som monoterapi när den följdes av kemoterapi baserad på icke-taxaner. Den var också jämförbar med Keytruda kombinerat med kemoterapi.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson