- först med nyheter om medicin

Ny kombination av immunterapi mot hudcancer effektiv mot flera subtyper

ASCO: LAG3-hämmaren relatlimab kombinerad med Opdivo (nivolumab) som första linjens behandling mot metastaserad hudcancer ger bättre resultat än endast nivolumab i flera av cancerns subtyper.

Detta visar en ny analys av RELATIVITY-047-studien som presenteras på ASCO 2022 (abstrakt # 9505).

Tidigare i år presenterades resultat från samma studie vid ASCO Plenary Series som visade en kliniskt meningsfull, men inte statistiskt signifikant överlevnadsfördel vid behandling med relatlimab plus nivolumab, jämfört med endast nivolumab. Nu visar en ny analys att överlevnadsfördelen gäller för flera av hudcancerns subtyper, även bland patienter med dålig prognos. 

Analysen visar bland annat att kombinationsbehandlingen förlänger överlevnaden bland patienter med stadium M1c, där cancern har spridit sig till andra organ. Hos denna grupp patienter var medianöverlevnaden (median OS) 34 månader (17,9-NR) med relatlimab plus nivolumab, jämfört med 22 månader (13,8–33,2) med enbart nivolumab. 

Hos patienter med hög tumörbörda var median OS 17 månader (10,8–34,0) vid kombinationsbehandlingen jämfört med 9 månader (6,2–19,1) med enbart nivolumab.

Vid LDH≤ULN nåddes inte median OS, men för LDH>ULN var median OS 17 månader (10,8–31,5) i vid kombinationsbehandling, jämfört med 14 månader (9,7–21,0) med enbart nivolumab. 

Dessutom var den totala responsraten högre vid kombinationsbehandlingen jämfört med endast nivolumab i alla ovanstående undergrupper, såväl hos patienter med positivt eller negativt LAG3-uttryck, positivt eller negativt PD-L1-uttryck, samt hos patienter med eller utan BRAF-mutation. 

I RELATIVITY-047-studien, vars resultat presenterades i marsnumret av ASCO Plenary Series, randomiserades 714 patienter med tidigare obehandlad, metastaserad eller inoperabel hudcancer 1:1 till antingen relatilimab plus nivolumab (355 patienter) eller enbart nivolumab (359 patienter). Efter en genomsnittlig uppföljning på 19,3 månader var den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden 10,2 månader med kombinationsbehandlingen, jämfört med 4,6 månader med enbart nivolumab.

Den totala överlevnadsfördelen vid kombinationsbehandling, jämfört med nivolumab som monoterapi, var inte statistiskt signifikant men kliniskt meningsfull: 77 mot 71,6 procent vid 12 månader, 63,7 mot 58,3 procent vid 24 månader och 55,8 mot 48,8 procent vid 36 månader.

Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller 4 observerades hos 21,1 procent av patienterna i kombinationsterapiarmen och 11,1 procent av patienterna i monoterapiarmen.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson