- först med nyheter om medicin

Förbättrad progressionsfri överlevnad med Elacestrant i tablettform

Den nya tablettbehandlingen elacestrant har som den första orala selektiva ER-nedbrytaren visat sig leda till betydligt förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med ER-positiv/HER2-negativ framskriden bröstcancer jämfört med standardbehandling.

Detta framgår av en fas III-studie som också visar att elacestrant har en hanterbar säkerhet.

Studien, som publicerades i Journal of Clinical Oncology, omfattade 477 patienter med ER-positiv/HER2-negativ framskriden bröstcancer som hade mottagit en till två linjer endokrin behandling, förbehandling med en CDK4/6-hämmare och ≤1 kemoterapi. ESR1-mutation påvisades hos 47,8 procent av patienterna och 43,4 procent hade mottagit två tidigare endokrina behandlingar.

Patienterna tilldelades slumpmässigt antingen 400 mg elacestrant oralt en gång dagligen (239 patienter) eller standardbehandling bestående av endokrin monoterapi (238 patienter). Studiens primära mål var PFS hos alla patienter och PFS hos patienter med påvisbara ESR1-mutationer.

Resultaten visade att PFS förlängdes hos alla patienter (hazardkvot = 0,70; 95 procents CI, 0,55 till 0,88; P = 0,002) och hos patienter med ESR1-mutation (hazardkvot = 0,55; 95 procents CI, 0,39 till 0,77; P = 0,0005). Bland den totala mängden patienter minskade elacestrant risken för progression eller död med 30 procent jämfört med standardbehandling (P = 0,002). Hos patienter med ESR1-mutation minskade risken för progression eller död med 45 procent (P = 0,0005).

Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3/4 förekom hos 7,2 procent som fick elacestrant och hos 3,1 procent som fick standardbehandling. Andelen behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till att behandlingen avbröts var 3,4 procent i elacestrantgruppen jämfört med 0,9 procent i standardbehandlingsgruppen. Illamående av någon grad förekom hos 35 procent av patienterna som fick elacestrant och hos 18,8 procent av dem som fick endokrin monoterapi.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson