- först med nyheter om medicin

Progesteronreceptorhämmare kan minska risken för bröstcancer hos kvinnor med BRCA-mutationer

Två typer av progesteronreceptorhämmare kan minska risken för bröstcancer hos friska kvinnor med BRCA-mutationer. Detta är resultatet av en liten ny studie, där forskarna också presenterar ett test som kan uppskatta risken för bröstcancer över tid.

- Möjligheterna att förebygga bröstcancer hos kvinnor som bär på BRCA-mutationer är för närvarande mycket begränsade, och många kvinnor tvingas fatta beslut om huruvida de ska operera bort sina bröst för att minska sin cancerrisk. Vår forskning öppnar möjligheten att bättre övervaka och förebygga risken för bröstcancer hos enskilda kvinnor, så att de kan fatta välgrundade beslut, säger en av studiens författare, Kristina Gemzell Danielsson, på Karolinska Institutets webbplats. Hon är professor vid Institutet för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige.

Resultaten av studien, som publicerades i Genome Medicine, bekräftar tidigare resultat som visar att läkemedlen mifepriston och ulipristalacetat minskar förändringar som är förknippade med ökad cancerrisk i bröstvävnadsprover från friska kvinnor. Både mifepriston och ulipristalacetat hämmar verkan av corpus luteum-hormonet progesteron och används för närvarande bl.a. som akut preventivmedel. I studien minskade läkemedlen cancerframkallande cellförändringar hos alla kvinnor utan BRCA-mutationer och hos ungefär två tredjedelar av kvinnorna med BRCA-mutationer.

I en delstudie ingick 35 kvinnor, varav 15 bar på BRCA-mutationer, som behandlades i två till tre månader med antingen mifepriston eller vitaminer (kontrollgruppen). I en andra delstudie ingick ytterligare nio kvinnor som behandlades med ulipristalacetat.

Testet identifierar kandidater för förebyggande behandling

Ett av resultaten av studien var att kvinnor med BRCA-mutationer hade högre progesteronnivåer under menstruationscykeln än kvinnor utan mutationer, särskilt under perioden efter ägglossningen och fram till menstruationen. Resultatet stöder hypotesen att behandling som riktar sig mot progesteronsignalering kan bidra till att minska cancerrisken, säger forskarna.

- Våra resultat tyder på att progesteronreceptorhämmare kan vara attraktiva läkemedelskandidater för att minska cancerrisken hos yngre kvinnor med BRCA-mutationer. Men innan behandling kan rekommenderas behövs större kliniska studier för att bekräfta resultaten i en mer varierad grupp och för att undersöka eventuella biverkningar. Till exempel har långvarig användning av ulipristalacetat förknippats med leverskador, medan mifepriston inte har det, säger Kristina Gemzell-Danielsson.

BRCA-mutationer är ärftliga och ökar risken för att kvinnor ska utveckla så kallad trippelnegativ bröstcancer. Trippelnegativ bröstcancer kännetecknas av att tumörcellerna saknar tre typer av receptorer på cellytan, vilket gör det svårare att rikta läkemedel mot cancercellerna. Idag kan kvinnor med BRCA-mutationer välja att ta bort sina bröst för att minska risken för att utveckla denna svårbehandlade cancer.

För att hjälpa kvinnor att bedöma sin individuella cancerrisk har forskarna bakom den nya studien utvecklat ett test som kallas WID-Breast29-testet (Women's cancer risk IDentification for Breast 29), som bland annat mäter epigenetiska förändringar i vävnadsprover. Forskarna hoppas att testet, när det väl har validerats i större studier, kan användas för att identifiera kvinnor som kan dra nytta av förebyggande medicinsk behandling.

 

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson