- först med nyheter om medicin

Enhertu godkänd mot HER2-låg metastaserad bröstcancer i USA

Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) har godkänts i USA för behandling av inoperabel eller metastaserad HER2-låg bröstcancer som har fått en tidigare kemoterapi eller utvecklat sjukdomsåterfall under eller inom sex månader efter avslutad adjuvant kemoterapi. 

T-DXd minskade risken för sjukdomsprogression eller död (PFS) med 50 procent och ökade den totala överlevnaden med mer än sex månader jämfört med kemoterapi i studien DESTINY-Breast04 (median progressionsfri överlevnad [PFS] 9,9 mot 5,1 månader; hazard ratio [HR] 0,50; 95 % konfidensintervall [Cl] 0,40-0,63; p<0,0001).

En medianöverlevnad (OS) på 23,4 månader sågs hos patienter behandlade med T-DXd jämfört med 16,8 månader hos dem som behandlades med kemoterapi, en 36 procent minskning av risken för dödsfall (HR 0,64; 95% CI 0,49-0,84; p=0,001). 

Patienter i studien hade HER2-låg metastaserad bröstcancer (IHC 1+ eller IHC 2+/ISH-) med hormonreceptor (HR)-positiv sjukdom eller HR-negativ sjukdom.

Enhertu genomgår regulatorisk godkännandeprocess i Europa, Japan och flera andra länder baserat på samma studie.

 

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson