- först med nyheter om medicin

Adjuverande Verzenio påverkar inte QoL negativt vid tidig högrisk HER+bröstcancer

Adjuverande Verzenio (abemaciclib), i kombination med endokrin terapi (ET) verkar inte, trots fler biverkningar, ha en större negativ inverkan på livskvaliteten hos kvinnor med hög risk för tidig bröstcancer, än vad enbart endokrin behandling verkar ha.

Detta visar PRO-data från en uppdaterad analys av den stora fas 3-studien mONARCH-E publicerad i tidskriften Annals of Oncology

Resultat från mONARCH-E har tidigare visat att tillägg av abemaciclib till ET, signifikant minskar risken för återfall hos kvinnor med hormonreceptorpositiv HER2-negativ bröstcancer i ett tidigt stadium med hög risk för återfall. Den nya uppdateringen visar att kvinnorna som fick abemaciclib kombinerat med ET inte själva bedömde att deras livskvalitet (Quality of Life, QoL) var mer negativt påverkad, jämfört med de kvinnor som enbart fick ET. Tillägget av abemaciclib till ET innebar dock att kvinnorna fick fler biverkningar. I studien såg man en högre incidens av grad ≥3 AE i abemaciclib-armen, än i kontrollarmen (49,7 mot 16,3 %), främst cytopenier, t.ex. neutropeni (19,6%), utan kliniska komplikationer. Venösa tromboemboliska händelser (VTE) var också högre i abemaciclib-armen (2,5 mot 0,6%). I abemaciclib-armen observerades således ökad VTE-risk med tamoxifen, jämfört med aromatashämmare (4,3 mot 1,8 %).

Det enda undantaget var att patienterna i abemaciclib-armen besvärades mer av diarré. Efter ≥3 månader rapporterade de flesta patienter som angav diarré att de var "lite" eller "ganska" besvärade av det. Diarré var generellt av låg grad (grad 1/2: 76 %). Grad 2/3 händelser var högst under den första månaden (20,5%) och de flesta diarréer var kortlivade (≤7 dagar) och återkom inte. 

Utsättning av abemaciclib och/eller ET på grund av biverkningar inträffade hos 18,5 procent av patienterna, främst på grund av grad 1/2 AE (66,8 %).

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson