- först med nyheter om medicin

Fysisk aktivitet minskar risken för bröstcancer vid övervikt, men inte vid fetma

Ann Rosendahl

Risken för att få bröstcancer minskar avsevärt vid hög fysisk aktivitet hos normal- och överviktiga kvinnor och i synnerhet för kvinnor i klimakteriet. Samma riskminskning ses dock inte hos kvinnor med fetma. 

Detta framgår av en ny studie av svensk forskargrupp vid Lunds universitet som nyligen har publicerats i tidskriften Cancers. Studien visar att hög fysisk aktivitet generellt ger upphov till en lägre risk för bröstcancer bland kvinnor. Dock, hos kvinnor med fetma uppnås ingen märkbar effekt jämfört med de överviktiga och normalviktiga.

- Detta tyder på att man behöver fokusera på ytterligare sätt att förebygga bröstcancer, särskilt hos kvinnor med fetma, säger Ann Rosendahl, docent och ledare för Breast Cancer Prevention & Intervention vid Lunds universitet och sistamedförfattare till studien. 

Sammantaget fann forskarna att risken för att utveckla bröstcancer minskade med 23 procent (HR = 0,77, 95 procent KI: 0,66–0,90) hos kvinnor som hade en hög fysisk aktivitet motsvarande minst en timmes promenad om dagen. Denna effekt sågs dock inte hos kvinnor med fetma.

- Det betyder på intet vis att fysisk aktivitet inte är en fördel för kvinnor med fetma, understryker Ann Rosendahl. Men det kan tyda på att den ökade risken för bröstcancer orsakad av svår fetma väger upp effekten av fysisk aktivitet, och att fler åtgärder därför borde vidtas för denna grupp.

Denna slutsats stöds av Signe Borgquist, professor och överläkare vid Aarhus Universitetssjukhus:

- Det är intressant att se hur mycket fysisk aktivitet kan minska risken bland vissa grupper. Studien ger oss också ett bättre underlag för att fokusera på andra förebyggande åtgärder hos kvinnor med fetma.

Studien är den första i sitt slag som tittar på flera olika riskfaktorer för bröstcancer, inklusive fetma. Forskarna mätte både kvinnors BMI, midjemått och fettprocent, vilket enligt Ann Rosendahl ger en mer rättvisande bild av vilken roll fetma kan spela för risken för bröstcancer. 

Fysisk aktivitet har störst effekt under klimakteriet

Studien delade in kvinnorna efter kroppskonstitution och klimakteriestatus. Resultaten visade störst effekt av hög fysisk aktivitet bland kvinnor i klimakteriet. De hade en 41 procent lägre risk att utveckla bröstcancer (HR = 0,59, 95 procent KI: 0,36–0,98), medan hos de postmenopausala kvinnorna var risken 29 procent mindre (HR = 0,71, 95 procent KI: 0,58–0,88).

Studien inkluderade data från 15 983 kvinnor som evaluerades med självrapporterad fysisk aktivitet under de senaste 12 månaderna före studiestart. Under en medianuppföljning på 23,2 år utvecklade 1 302 av kvinnorna bröstcancer. Kvinnor som rapporterade en hög fysisk aktivitet, motsvarande över en timmes daglig aktivitet, visade på 23 procent lägre risk att utveckla bröstcancer på lång sikt (HR = 0,77, 95 procent KI: 0,66–0,90) jämfört med de som rapporterade en låg fysisk aktivitet. 

Den största minskningen av bröstcancerrisk sågs bland kvinnor med midjemått i den lägre mittengruppen, motsvarande klädstorlek M (HR = 0,63, 95 procent KI: 0,42–0,92) och i den övre mittengruppen, motsvarande klädstorlek L (HR = 0 ,55, 95 procent KI: 0,39–0,76). För BMI såg man den största minskningen hos kvinnor med BMI-nivåer i det övre normalområdet (HR = 0,76, 95 procent KI: 0,55–1,05), och i överviktsgruppen (BMI över 25 men under 30; HR = 0,66, 95 procent KI: 0,51–0,86). Bland kvinnor med fettprocent i den nedre mellangruppen (HR = 0,63, 95 procent KI: 0,47-0,84) och i den övre mellangruppen (HR = 0,72, 95 procent KI: 0,52-1,00).

- Det ska bli intressant att följa upp med ytterligare studier för att få mer kunskap om hur risken är fördelad inom olika subtyper av bröstcancer med olika tumöregenskaper, säger Ann Rosendahl.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn