- först med nyheter om medicin

Protein kan förklara oväntad spridning av bröstcancer

Antonis Valachis

En tidigare okänd mekanism som kan förklara hur in situ eller icke-spridd bröstcancer, trots tidig upptäckt och behandling metastaserar efter en tid. Anledningen tros vara att premaligna tumörceller uttrycker låga nivåer av proteinet NR2F1 samtidigt som proteinet PRRX1 uttrycker höga nivåer.

 –Det här är en mycket intressant studie som i en framtid skulle kunna hjälpa oss att tidigt se om en bröstcancer har potential att sprida sig, trots att prognosen från början verkar god, säger Antonis Valachis, docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet och överläkare Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Studien som publicerades i Cancer Research i april i år, visar också att proteinet NR2F1har förmåga att blockera tumörceller så att de inte metastaserar.  

Oväntad metastasering

En liten men betydande andel kvinnor med in situ- eller tidig bröstcancer, avlider efter att cancern oväntat spridits till andra organ trots att de opererats och/eller strålats i ett tidigt skede. De premaligna cellerna ligger vilande för att plötsligt "slå på" och bli aggressiva. Det här tyder på att de har spridit sig till andra ställen i kroppen redan innan den ursprungliga cancern upptäckts.

I studien använde forskarna djurmodeller och HER2-positiva cellinjer från patienter för att undersöka hur tumörceller sprids. Forskarna såg då att en nedreglering av NR2F1, tillsammans med en uppreglering av proteinet PRRX1 vilket är en masterregulator av invasiv fenotyp, bidrog till snabb spridning av tumörcellerna.

Potentiella biomarkörer

Upptäckten innebär att dessa faktorer (NR2F1low/PRRX1high) i bröstcancerceller skulle kunna användas som potentiella biomarkörer för att förutsäga återfallsrisken hos patienter med in situ- eller tidig bröstcancer.

–Det här är en preklinisk studie så man behöver gå vidare med detta. Men att kunna identifiera de faktorer som bidrar till tumörspridning och därigenom hitta patienter med risk att senare drabbas av återfall är centralt, inte minst för att veta om man ska sätta in systemisk behandling i förebyggande syfte, säger Antonis Valachis och berättar att en liknande studie på cellinjer där man tittat på förmågan hos NR2F1 att sprida eller blockera tumörceller vid lungcancer publicerades i november förra året i Journal of Experimental Medicine 

–Även här såg man att NR2F1 var inblandad i cancercellers förmåga att metastasera. Forskarna hittade också en substans som stimulerade en högre expression av proteinet NR2F1 och såg att när de lade till denna substans så blev cancercellerna minde aggressiva, säger Antonis Valachis.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn