- först med nyheter om medicin

Enhertu godkänd i USA för en specifik typ av metastaserad bröstcancer

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt Enhertu för behandling av patienter med HER2-positiv metastaserad bröstcancer, behandlad med en tidigare anti-HER2-baserad regim.

Godkännandet baseras på fas 3-data från DESTINY-Breast03-studien som visade att Enhertu minskade risken för sjukdomsprogression eller död med 72 % jämfört med standardbehandlingen trastuzumab emtansin. 

Resultaten från DESTINY-Breast03 visade också att nästan alla patienter (94,1 ) som under studien behandlades med Enhertu, var vid liv efter ett år, jämfört med 85,9 % av de patienter som behandlades med antikroppskonjugatet trastuzumab emtansine (T-DM1). Den totala objektiva responsraten (ORR) mer än fördubblades i Enhertu-armen, jämfört med T-DM1-armen (79,7 % jämfört med 34,2 %). Säkerhetsprofilen för Enhertu överensstämde med tidigare kliniska studier utan tillkomst av nya säkerhetsproblem eller behandlingsrelaterade interstitiella lungsjukdomar av grad 4 eller 5.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn